Loading data...


Portfolio Returns

YTD: Hardline Portfolio: inf% S&P 500: inf%

DateHardline PortfolioS & P 500
2019-100.00%-100.00%
201835.68%-6.24%
201624.01%9.54%
201513.79%-0.73%
2017inf%inf%