Loading data...


Portfolio Returns

YTD: Hardline Portfolio: inf% S&P 500: inf%

DateHardline PortfolioS & P 500
2018-100.00%-100.00%
201622.03%9.54%
201514.84%-0.73%
20140.61%11.39%
201327.71%29.60%
201222.32%13.41%
201116.03%-0.00%
201041.96%12.78%
200947.46%23.45%
200863.49%-38.49%
2017inf%inf%