Loading data...


Portfolio Returns

YTD: Hardline Portfolio: inf% S&P 500: inf%

DateHardline PortfolioS & P 500
2018-100.00%-100.00%
201624.01%9.54%
201514.87%-0.73%
20140.60%11.39%
2017inf%inf%